ACT Young

Ontdek jouw talent

Leerlingen staan voor veel keuzes. Keuzes die zij op jonge leeftijd moeten maken en die voor een groot gedeelte hun leven en werk bepalen. Maar welke keuze is de juiste? Want keuzes maak je voor 10% bewust. De andere 90% maak je onbewust. Dus kiezen jongeren hun toekomst vrijwel onbewust. En dat levert niet de beste (studie)keuze op.

Met de test geven we ouders en hun kind inzicht in de bewuste en onbewuste talenten van het kind en ondersteunen we eventueel begeleiders, decanen, mentoren en docenten bij het snel en effectief in kaart brengen van de mogelijkheden en de beperkingen van hun leerlingen. Zodat zij een succesvolle schoolcarrière kiezen en afronden.

Anders dan veel toegepaste standaardtesten benut de ACT Young Meting de kracht van beelden. Beelden die betekenisvolle relaties leggen op onbewust niveau en daarmee een schat aan verdiepende informatie opleveren. Zo geven wij, meer dan de huidige puur cognitief georiënteerde testen, het onbewuste talent van jongeren een kans.

Onze meting met keuze van beelden én teksten geeft meer diepgang.

De ACT Young Meting is een talentenanalyse die jongeren zelfinzicht geeft op cognitief én onbewust niveau, bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en houvast geeft bij de keuzes die zij maken voor hun toekomst.

Waarom ACT Young? Omdat de meting…

  • onbewuste drijfveren blootlegt en zo talenten zichtbaar maakt.
  • duidelijk aangeeft waar leerlingen hun inspiratie en motivatie vandaan halen.
  • laat zien welke leerling baat heeft bij welke leerstijl.
  • inzicht geeft in de manier waarop een leerling informatie opneemt.
  • een helder beeld schetst van de kwaliteiten en ontwikkelrichting van jongeren.
  • een goede basis biedt om met leerlingen en hun ouders in gesprek te gaan.

The start of your future.